Çıray: “Ruhsar Pekcan’ın bürokratları soruşturulmalı”

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bakanlık görevini yürüttüğü dönemde ortağı olduğu şirketten kendi bakanlığına ve bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlara usulsüz dezenfektan satışı yapıldığı ortaya çıkan ve görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve bürokratlar hakkında yargıya hukukun gereğinin yapılması çağrısında bulundu.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, “Ruhsar Pekcan’ı Cumhur İttifakı’nın Yüce Divan’a gönderemeyeceğini ama savcıların alımı yapan bürokratlar hakkında derhal soruşturma başlatabileceklerini” belirtti

Basına yansıyan bilgilere göre Ticaret Bakanlığının ve iştiraki olan şirketin, bakanın ortağı olduğu şirketten mal alımından dolayı kamu zararına uğradığının çok açık olduğunu aktaran Çıray, şu görüşleri dile getirdi:

“Bir kamu görevlisinin görevindeki kusur ile idareye verdiği zarardan dolayı idareye karşı sorumluluğu 657 sayılı Kanun’un Kişisel Sorumluluk ve Zarar başlıklı 12. maddesindeki koşullara bağlıdır. Şirketten mal alımını iki temel ihale usulü ile değil kanuna aykırı bir biçimde doğrudan temin usulü ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu alım ile haksız çıkar sağlayarak zimmet suçu oluşturan eski bakanın yüce divanda yargılanması gerekirken, kendisine siyasi iktidar tarafından sahip çıkılmaktadır. Ancak sahip çıkılan kişi yalnızca bakan değildir. Aynı zamanda usulsüz mal alımının yapılmasından doğan zimmet suçuna iştirak ettiği düşünülen diğer bakanlık yetkilileri de 657 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince sorumludur. Anılan bakanlık yetkilileri Borçlar Kanununun 49. madde ve izleyen maddelerine göre hukuka aykırılık, kişinin mal ve kişi varlıklarını koruma amacı taşıyan kurallar ve genel davranış normlarına aykırı davranışlarıyla neden oldukları kamu zararından dolayı idareye karşı hukuksal sorumluluk altındadırlar.”
”Yasal işlem yapmayanlar da suça ortaktır”
Çıray, “şirket tarafından sadece bakanlığa ve iştiraki şirkete değil, bakanlığa bağlı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da dezenfektan satışının yapılmış olduğunun görüldüğünü” belirterek, bakanlık yetkililerinin, “idarenin işlemlerini hiyerarşik amir veya idari vesayet gereğince denetlemekle ve hukuka aykırı durumlarda gerekli yasal işlemleri yapmakla“ yükümlü olduklarını belirtti.

Çıray, bu yetkililerin idari vesayetten kaynaklanan denetim görevlerini yerine getirmemeleri ya da mal alımına onay veya başka işlemleriyle katılmalarında TCK 257/1 veya TCK 257/2’deki suçlardan dolayı sorumlu olmaları gerektiğini belirterek, “Dezenfektan alımını yapan yetkililerin cezai ve hukuki sorumlulukları ile mal alımını yapan yetkilileri denetlemek ve yasal işlemleri yapmakla yükümlü olan yetkililerin görevlerini yapmamalarından dolayı oluşan sorumluluklarının sorgulanması, tüm bilgi ve belgelere ulaşılarak bu usulsüzlük ve yolsuzlukların yargıda somutlaşması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunduğumu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: AjansBizim

Share This
COMMENTS
Comments are closed